1371 ถ. เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อัตราค่าบริการ

รายการ ค่ารักษา รายละเอียด
ตรวจและให้คำปรึกษา ฟรี
ค่าปลอดเชื้อชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์ 90
ดิจิทัล เอ็กซเรย์ทั้งปาก 1,200 / ต่อฟิล์ม
ดิจิทัล เอ็กซเรย์เฉพาะตำแหน่ง 250 / ต่อฟิล์ม
CBCT 3D Image 5500 / ทั้งปาก
ฟอกสีฟัน 4500 - 8500 / ทั้งปาก
ขูดหินปูน 900 -1500 / ทั้งปาก ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
เคลือบฟลูออไรด์ 600 / ทั้งปาก
ขูดหินปูน และ Air Flow ขจัดคราบ 2500 / ทั้งปาก
อุดฟัน 900 - 3500 / ต่อซี่
ถอนฟัน 900-2000 / ต่อซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
ผ่าฟันคุด 3500 - 5500 / ต่อซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
รักษาคลองรากรากฟัน 7000 - 14000 / ต่อซี่
เคลือบฟันวีเนียร์เซรามิก 14000 / ต่อซี่
เคลือบฟันวีเนียร์คอมโพสิต 4500 / ต่อซี่
ครอบฟัน 9500 - 24000 / ต่อซี่
เดือยฟัน 5000 - 6000 / ต่อซี่
ฟันปลอมทั้งปาก 16000 / ต่อขากรรไกร ใส่ฟัน มากกว่า 10 ซี่
ฟันปลอมโครงโลหะ เริ่มต้น 9000 / ต่อขากรรไกร ฟันซี่ถัดไปเพิ่มซี่ละ 500
ฟันปลอมอคริลิก เริ่มต้น 4000 / ต่อขากรรไกร ฟันซี่ถัดไปเพิ่มซี่ละ 500
รากฟันเทียมหนึ่งซี่ 45,000-85,000 / ต่อซี่
รากฟันเทียมทั้งปาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จัดฟันแบบโลหะ 40,000-55,000 / ทั้งปาก ราคาจัดฟันไม่รวมอุปกรณ์เสริม Screw,Ortho plate
จัดฟันแบบดามอน 65,000-89,000 / ทั้งปาก
จัดฟันแบบใส Invisalign GO 99000 / ทั้งปาก
จัดฟันแบบใสแลปไทย 39000 - 49000 / ทั้งปาก
รีเทนเนอร์คงสภาพฟัน 6000 / ทั้งปาก
ยินดีรับบัตร

* การตรวจประเมินในช่องปากอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจด้วยเอกซเรย์ฟันมีส่วนสำคัญต่อแผนการรักษาทางทันตกรรม แต่ละแผนการรักษาทางทันตกรรมจะเป็นตัวอัตราค่ารักษาทางทันกรรมแต่ละอย่าง