1371 ถ. เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

รากฟันเทียม (dental implant) คือ รากฟันที่ทำมาทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไททาเนียม (titanium) ได้รับการออกแบบวิจัยเป็นพิเศษ ให้ฝังเข้ากับร่างกายของคนเราได้ดี เพื่อใสแทนฟันที่ถูกถอนออกไป

การทำรากฟันเทียม จะมีการฝังรากลงไปที่กระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่ถอนฟันออกไป เมื่อรากเทียมเชื่อมกับกระดูกดีแล้ว ก็จะช่วยทำให้ฟันปลอมติดแน่น โดยรากฟันเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับ ฟันปลอม,ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ซี่งให้ผลการรักษาใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด


ดังนั้น การทำรากฟันเทียม คือ คำตอบที่ดีที่สุด ในการใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญหายไปในปัจจุบัน เพราะสามารถเลียนแบบความเป็นฟันธรรมชาติของฟันได้แทบจะไม่แตกต่าง รากฟันเทียม จะช่วยทั้งในแง่ ‘ความสวยงาม’ และ ‘การใช้งานบดเคี้ยวอาหารให้มีประสิทธิภาพดี'


รากฟันเทียม หากทำแล้ว ใช้งานและดูแลอย่างถูกต้อง จะสามารถอยู่กับเราได้ถึง 10-20 ปี ซึ่งคนไข้สามารถปรึกษา การใส่รากฟันเทียม กับคุณหมอเฉพาะทางรากเทียมของเราได้ที่คลินิกทันตกรรมไดเนอร์สค่ะ

    Social Share: