1371 ถ. เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หลังจากได้รับการรักษาโดยการถอนฟัน ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์โดยเคร่งครัด ดังนี้ค่ะ

1. ให้ผู้ป่วยกัดผ้าก๊อซไว้แน่นๆ 1 ชั่วโมง หากมีน้ำลายหรือเลือดให้กลืนเท่านั้น  ห้ามอมหรือบ้วนทิ้งเพราะจะทำให้เลือดไหลหยุดยาก

2. หลังจากครบ 1 ชั่วโมงแล้วให้คลายผ้าก๊อซออกมาดูว่ายังมีเลือดไหลอยู่ไหม ถ้ามีให้กัดก๊อซต่ออีก 30 นาที - 1 ชั่วโมง

3. ถ้าไม่มีเลือดไหลแล้ว สามารถหยุดกัดผ้าก๊อซได้

4. ควรทานอาหารอ่อนๆในช่วงแรก ไม่ทานของเย็นจัดหรือร้อนจัด จนเกินไป

5. หากมีอาการปวดให้ทานยาแก้ปวด หรือยาอื่นๆ ที่ทันตแพทย์สั่งจ่ายให้

6. หากพบความผิดปกติ ให้ติดต่อกลับคลินิกได้ทันทีค่ะ ที่เบอร์ 064-536-2424 

    Social Share: